عنایت های خداوند و رضایت فاطمه علیها السلام

عنایت های خداوند و رضایت فاطمه علیها السلام

جابر بن عبد الله انصاری می گوید:
روزی فاطمه علیها السلام با آسیاب دستی مشغول آرد کردن بود و چادری از پشم شتر بر سر داشت رسول خدا رسول خدا بر او وارد شد چشمش که به او افتاد گریه اش گرفت و فرمود:
فاطمه! تلخی ها و سختی های دنیای زود گذر را تحمل کن تا فردا به نعمت های آخرت دست یابی.
خداوند در این وقت این آیه را بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل فرمود:
و للاخرة خیر لک من الاولی و لسوف یعطبک ربک فترضی(57).
قطعاً آخرت برای تو از دنیا نیکوتر خواهد بود، و به زودی پروردگارت به تو چندان عطا کند تا راضی شوی(58).

امیرالمومنین ایمن یکی از خدمتگذاران حضرت فاطمه علیها السلام و بانوی بسیار ارجمند و پاک سرشت بود.
هنگامی که حضرت فاطمه علیها السلام رحلت کرد و قسم یاد کرد که در مدینه نماند. زیرا نمی توانست جای خالی فاطمه علیها السلام را بیند، تصمیم گرفت به مکه برود و بقیه عمرش را در کنار خانه خدا سپری کند.
بار سفر بست و به سوی مکه حرکت نمود، در بین راه به شدت تشنه شد طوری که نزدیک بود از تشنگی جان بسپارد.
در این وقت روی به خدا نمود و عرض کرد:
یا رب انا خادمة فاطمة تقتلنی عطشاً؟
خدایا! من کنیز فاطمه هستم، آیا مرا بر اثر تشنگی می میرانی؟ طولی نکشید که خداوند سبوی پر از آب از آسمان برای او فرستاد. امیرالمومنین ایمن از آب نوشید، پس از آن تا هفت سال گرسنه و تشنه نشد.
گاهی در روزهای گرم، برای انجام کاری به بیابان می رفت ولی هرگز تشنه نمی شد(56).

/ 0 نظر / 70 بازدید