احسان و انفاق حضرت زهرا (س) در شب عروسی

احسان و انفاق حضرت زهرا (س) در شب عروسی

پیامبر صلى اللَّه علیه و آله و سلم در عروسى زهرا (س) یک دست پیراهن نو به زهرا داده بود تا در شب عروسى بپوشد

 هنگامى که فاطمه به خانه ‏ى زفاف رفت ، بر سجاده عبادت خود نشسته بود و با خدا مناجات مى ‏کرد.
ناگاه مستمندى به در خانه فاطمه آمد و با صداى بلند گفت : «از در خانه‏ نبوت یک پیراهن کهنه مى ‏خواهم.»

فاطمه (س) در آن وقت دو پیراهن داشت ، یکى کهنه و دیگرى نو ، خواست پیراهن کهنه را طبق تقاضاى فقیر ، به او بدهد ، ناگاه به یاد این آیه (۹۲ آل‏ عمران) افتاد که مى‏ فرماید : «هرگز به حقیقت نیکوکارى نمى ‏رسید مگر آنچه را دوست دارید انفاق کنید.»
حضرت زهرا (س) که مى ‏دانست پیراهن نو را بیشتر دوست دارد ، به این آیه عمل کرد و پیراهن نو را به فقیر داد.

فرداى آن شب هنگامى که پیامبر صلى اللَّه علیه و آله و سلم پیراهن کهنه را در تن او دید.
پرسید : چرا پیراهن نو را نپوشیده ‏اى ؟
حضرت زهرا (س) عرض کرد : آن را به فقیر دادم.
پیامبر صلى اللَّه علیه و آله و سلم فرمود : «اگر پیراهن نو را براى شوهرت مى ‏پوشیدى بهتر و مناسب تر بود.»
فاطمه (س) عرض کرد : این روش را از شما آموخته‏ ام ، در آن هنگام که مادرم خدیجه همسر شما گردید ، همه اموال خود را در راه شما به تهی‏دستان بخشید ، کار به جایى رسید که فقیرى به در خانه‏ شما آمد و تقاضاى لباس کرد ، در خانه لباسى وجود نداشت ، شما پیراهن خود را از تن بیرون آورده و به او دادى ، از این رو این آیه (۲۹/ اسراء) نازل شد :
و بیش از حد دستت را مگشا تا مورد سرزنش قرار گیرى و از کار فرو مانى.

پیامبر صلى اللَّه علیه و آله و سلم تحت تأثیر محبت ها و خلوص دخترش زهرا (س) قرار گرفت قطره‏ هاى اشک از چشمانش سرازیر شد ، فاطمه (س) را به نشانه‏ ى محبت به سینه‏ اش چسبانید. (۱)
پاورقی :

۱ ـ ریاحین‏ الشریعه ، ج ۱ ، ص ۱۰۶ و ۱۰۵

/ 0 نظر / 13 بازدید